Acasă Fără categorie Activitățile de utilitate publică executate de HCB Construct Investment SRL Bradu

Activitățile de utilitate publică executate de HCB Construct Investment SRL Bradu

119
0

SC HCB Construct Investment SRL Bradu, societate comercială cu răspundere limitată, înființată în 2009, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local Bradu, are ca principal obiect de activitate lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești (cod CAEN 8130).

Iată care sunt obiectivele SC HCB Construct Investment SRL Bradu:

Întreținerea albiilor pârâurilor din comună – îndepărtarea vegetației specifice crescute în albia pârâurilor, strângerea gunoaielor, decolmatare, săpături manuale și mecanice;

Lucrări de renovare/demolare a construcțiilor dezactivate din domeniul privat al comunei – renocare/demolare propriu-zisă, recuperarea materialelor refolosibile și transportarea acestora către locuri special amenajate, igienizarea și pregătirea terenurilor în vederea redării unei noi destinații;

Lucrări de curățire a șanțurilor – tăierea buruienilor de pe marginea șanțurilor;

Lucrări de curățenie generală și întreținere – strângerea gunoaielor de pe domeniul public al comunei, curățirea șanțurilor, întreținerea trotuarelor și acostamentului, întreținerea sistemului de iluminat public;

Lucrări de întreținere a acostamentului de pe marginea drumurilor județene și comunale – îndepărtarea mâlului și a altor reziduuri rămase în aceste zone, ca urmare a scurgerii apelor rezultate din precipitații sau revărsări ale pârâurilor;

Lucrări de întreținere în incinta curților instituțiilor publice din comună – îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, a gunoaielor, întreținerea căilor de acces, repararea gardurilor, întreținerea monumentelor;

Lucrări de întreținere de-a lungul drumurilor – văruirea podurilor și podețelor, a copacilor de-a lungul drumurilor;

Lucrări de întreținere a spațiilor verzi din comună – plantare de flori și arbuști ornamentali, udarea florilor, îndepărtarea buruienilor;

Lucrări de întreținere în cimitirele din comună – îndepărtarea mărăcinișurilor, a resturilor vegetale, a tufișurilor, tăierea copacilor și crengilor uscate;

Întreținerea în sezonul rece a drumurilor comunale, străduțelor și trotuarelor – îndepărtarea gheții și zăpezii prin mijloace mecanice și manuale, împrăștierea materialelor antiderapante unde și când este cazul;

Alte activități de interes și utilitate publică – diferite activități de întreținere și reparații ocazionate de producerea unor fenomene naturale (ploi torențiale, vânt puternic, cutremur, inundații etc).

Bradu Foto: Facebook Dan Stroe