Acasă Cultura/Educatie Oferta educațională a Liceului Tehnologic Topoloveni pentru anul școlar 2024 – 2025....

Oferta educațională a Liceului Tehnologic Topoloveni pentru anul școlar 2024 – 2025. Finanțarea obținută de administrația locală pentru dotarea unității

60
0

Liceul Tehnologic Topoloveni, instituție de administrarea căreia se ocupă Primăria Topoloveni, răspunde cerinţelor pieţei muncii, pregătind tinerii pentru specializările Industrie alimentară, Turism și alimentație publică, Mecanică, dar, ținându-se seama de caracteristicile zonei, de condiţiile social-economice specifice şi de necesitatea valorificării bazei didactico-materiale bune de care dispune şcoala, domeniile de pregătire se diversifică.

Amintim că unitatea de învățământ și Orașul Topoloveni, în calitate de Solicitant al finanțării nerambursabile, sunt beneficiari ai proiectului “Dotarea Liceului Tehnologic Topoloveni și a Liceului Teoretic “Ion Mihalache” cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul on-line în contextul pandemiei Covid”, Cod SMIS 144463, Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Valoarea totală a proiectului este de 2.553.482,48 lei, din care:
– valoarea eligibila nerambursabila din FEDR/FC/FSE/ILMT: 2.150.230,10 lei (85%)
– valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 328.858,73 lei (13%)
– valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului: 50.593,65 lei (2%)
– valoare neeligibila: 23.800 lei

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line în contextul pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2, în cadrul Liceului Tehnologic Topoloveni și a Liceului Teoretic “Ion Mihalache” din orașul Topoloveni, Județul Argeș.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
(1) creșterea accesului elevilor la procesul de învațare online;
(2) îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării activităților didactice în mediul online pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:
1) Liceul Tehnologic Topoloveni (46 clase de elevi);
2) Liceul Teoretic „Ion Mihalache” (27 clase de elevi);
3) Liceul Tehnologic Topoloveni (34 săli de clasă);
4) Liceul Teoretic „Ion Mihalache” (20 săli de clasă, respectiv 2 laboratoare de informatică); 5) 1.131 de elevi provenind de la Liceul Tehnologic Topoloveni;
6) 76 de cadre didactice provenind de la Liceul Tehnologic Topoloveni;
7) 780 de elevi provenind de la Liceul Teoretic „Ion Mihalache”;
8) 51 de cadre didactice provenind de la Liceul Teoretic „Ion Mihalache”;
9) UAT Orașul Topoloveni în calitate de Solicitant al finanțării nerambursabile.

Rezultatele proiectului constau în: 664 de echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar achiziționate; 127 de laptop-uri achiziționate; 100 de sisteme All-In-One achiziționate; 33 de camere web videoconferință achiziționate; 33 de proiectoare achiziționate; 35 de ecrane de proiecție achiziționate; 55 de table interactive achiziționate; 15 routere Wireless achiziționate; 664 de elevi sprijiniți cu echipamente mobile IT de tip tabletă pentru a participa la cursuri on-line; 127 de profesori din unitățile de învățământ preuniversitar incluse în proiect sprijiniți cu echipamente IT de tip laptop pentru a participa la cursuri online; 73 de clase de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar incluse în proiect sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line; 20 de săli de clasă dotate la Liceul Teoretic “Ion Mihalache”; 34 de săli de clasă dotate la Liceul Tehnologic Topoloveni; 2 laboratoare de informatică dotate la Liceul Teoretic “Ion Mihalache”.

Proiect cofinanțat din Fondul prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.