Acasă Reportaje/Analize Vieți schimbate cu fonduri europene de organizația Salvați Copiii: “Îmi place aici...

Vieți schimbate cu fonduri europene de organizația Salvați Copiii: “Îmi place aici și am lumină tot timpul. Acasă, nu!”

225
0

„Viitor prin școală”, unul din cele două proiecte ale organizației Salvați Copiii România derulate în cadrul programului POCU „Școală pentru toți” și finanțate prin Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, prioritatea de investiții „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate” a schimbat deja mii de vieți și va mai schimba până în octombrie 2021. Cu câteva luni înainte de bilanț, coordonatorul proiectului, Anca Stamin, explică, pentru PressHub, ce rezultate a avut deja inițiativa și ce dificultăți au întâmpinat în cei doi ani și jumătate de implementare a proiectului.

Emil este unul dintre copiii a căror soartă a luat un alt curs prin acest proiect. Plin de ambiție, cu ochii veseli, băiețelul cu păr nisipiu se luptă cu destinul ca un om mare. Dintr-o familie cu cinci copii, lipsită de posibilități materiale, el încearcă să-și traseze drumul către viața de adult. Visează să devină polițist. Trăiește într-o cameră alături de frații mai mari și mai mici, de mama bolnavă și de tatăl care muncește din greu ca salahor. Lumină au doar uneori, cât despre spațiu de joacă sau teme… nici nu se pune problema.

“Cu Emil ne-am învățat lecția de viață. Ne-am întâlnit în cadrul proiectului POCU, Viitor prin Școală, la programul Școală după școală, unde Emil vine conștiincios să-și facă temele și să ceară ajutor doamnei, acolo unde nu știe…’’, povestește, pentru PressHub, Anca Stamin, coordonatorul proiectului.

“Mă face să știu”

De când vine în programul Salvați Copiii, Emil se simte mai sigur pe el, este fericit că are o măsuță a lui și că reușește să-și termine temele.

’’Nu știu lucruri, dar doamna de aici îmi explică în așa fel încât înțeleg foarte bine. Am curaj să o întreb și mă face să știu… Îmi place aici și am lumină tot timpul. Acasă, nu…”, spune puștiul.

Mai mult, cu voioșia lui, și-a făcut mulți prieteni, atât printre copii, cât și printre adulți. S-a rupt cumva de mediul descurajant ai primilor ani de viață și privește optimist spre o altfel de lume, deși sufletul lui e legat de frați, de mamă, de tată.

“Ăsta micu’ e ambițios, mă bucur… Iar acum poate își face și el un viitor dacă îl ajută organizația… Eu, mai mult decât pâine pe masă, nu reușeam să-i asigur”, povestește tatăl băiatului.

Ca el sunt mulți alți puști cărora soarta nu le-a dat prea multe șanse până la întâlnirea cu “Salvați Copiii”  și ”Viitor prin școală”, proiectul cu o valoare totală de 8.132.781,34 lei (cod SMIS 106791), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul căruia sunt dezvoltate șase noi centre de pregătire ante-preșcolară, preşcolară şi şcolară în județele Mureș, Brașov, Hunedoara, Suceava, Vaslui și Dâmbovița. 

Proiectul se derulează pe parcursul a trei ani și jumătate (între 11 aprilie 2018 și 10 octombrie 2021) și își propune prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu în rândul copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile (copii din comunități defavorizate, copii din mediul rural, copii romi, copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, copii din familii cu statut socio-economic scăzut).

Sunt oferite servicii integrate de prevenire, intervenție și compensare, inclusiv prin intervenții asupra mediului familial și școlar (părinți/reprezentanți și cadre didactice).

Concret, proiectul vine în sprijinul copiilor de vârstă antepreșcolară și preșcolară, copiilor/elevilor cu vârste corespunzătoare învățământului preuniversitar, din grupuri cu risc de părăsire timpurie a școlii, copiilor și tinerilor care nu au absolvit învățământul obligatoriu deși au trecut de vârsta absolvirii precum și al părinților sau tutorilor acestor copiilor, dar și în ajutorul cadrelor didactice și de sprijin din unitățile școlare.

#Rezultatele proiectului până la data de 22 aprilie 2021

Din aprilie 2018 și până în prezent, în cadrul proiectului au fost derulate activități de suport educațional (prin programe de pregătire preșcolară, de pregătire suplimentară pentru copii în risc de abandon școlar, prin programe de tip Școală după Școală și de integrare/reintegrare școlară, prin programe de tip A Doua Șansă, astfel:

• 325 de copii de vârsta antepreșcolară (2-3 ani) și preșcolară (3-5 ani) beneficiari ai unui program educațional integrat de dezvoltare a abilităților socio-emoționale;

• 634 de copii de vârstă școlară din învățământul primar și gimnazial beneficiari de sprijin educațional și social prin programe de tip Școala după Școală;

• 145 de copii și tineri care nu au finalizat educația obligatorie beneficiari de sprijin educațional și social în vederea absolvirii programelor de tip A Doua Șansă;

• 350 de părinți/reprezentanți ai copiilor beneficiari de activități de educație parentală;

• peste 4.000 de persoane incluse în activități de informare și conștientizare;

• 128 persoane din sistemul educațional, personal didactic și personal de sprijin formate în domeniul managementului clasei de elevi.

“Cifrele privind numărul copiilor care au nevoie de sprijin educațional, fiind expuși riscului de abandon școlar, sunt dramatice. Unii sunt rușinați de faptul că nu știu. Alții nu au curajul să întrebe, nu au suficientă încredere în forțele proprii. De cele mai multe ori, aceștia provin din familii cu posibilități modeste. Părinții nu au loc de muncă stabil și nici pregătire educațională temeinică, sau sunt plecaţi în străinătate”, se arată pe site-ul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, într-o prezentare a proiectului.

 „Viitor prin şcoală” vrea să contrabalanseze tocmai aceste vulnerabilități, întinzând un colac de salvare copiilor pe care îi ajută să rămână la școală să-și dorească să se pregătească, să țintească o profesie adaptând sprijinul educațional vârstei și nivelului școlar pe care acești puști le au.

Inițiatorii proiectului cred cu tărie că la finalul celor trei ani de proiect, prin sprijinul acordat copiilor la nivel educativ, prin transformarea mediului școlar într-unul prietenos, prin formarea cadrelor didactice, prin formarea de rețele de colaborare interinstituțională, se va diminua vizibil abandonul școlar și va crește accesul copiilor și tinerilor la niveluri de educație superioare și ulterior, pe piața muncii.

# “Există încă provocări și în partea administrativă”

În spatele rezultatelor lăudabile ale proiectului stă o muncă asiduă, plină de obstacole și neajunsuri.

“Principala dificultate în implementarea proiectului a constat în identificarea resurselor umane pentru constituirea echipelor locale, îndeosebi în ceea ce privește experții cu atribuții de asistență socială și experții de consiliere. O altă dificultate o reprezintă identificarea copiilor și tinerilor eligibili pentru programele de tip A Doua Șansă, luând în calcul criteriile de vârstă asumate prin proiect în vederea respectării cerințelor Ghidului Solicitantului și posibilitatea organizării unui program de studii care să nu se suprapună cu programul de muncă pentru cei care lucrează. Totodată, există încă provocări și în partea administrativă – de raportare, comunicare inter-instituțională, utilizare a sistemului MySmis”, a mai declarant, pentru PressHub, Anca Stamin coordonatorul proiectului .

CASETĂ: Proiectul are ca parteneri: Ministerul Educației Naționale, Școala Gimnazială Bahnea, jud. Mureș (proiectul se implementează atât în Școala Gimnazială Bahnea, cât și în  Școala Gimnazială Idiciu, structură a Școlii Bahnea), Școala Gimnazială Viștea de Jos, jud. Brașov, Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni, Școala Gimnazială Grigore Ghica Suceava, Școala Gimnazială Mihai David Negrești, Liceul Tehnologic Nicolae Iorga Negrești, Școala Gimnazială nr. 10 Târgoviște și servicii publice de asistență socială din localitățile menționate.

# Mai mult de o treime dintre copiii României sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială

Potrivit Organizației Salvați Copiii România, atât în perioada anterioară crizei COVID-19, cât și după declanșarea acesteia, copiii din România au fost mai vulnerabili în fața unor fenomene care ce afectează grav drepturile și dezvoltarea. Peste o treime (35,8%) dintre copiii României sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, ceea ce înseamnă că trăiesc în gospodării cu o intensitate scăzută a muncii sau se confruntă cu deprivarea materială ori cu un nivel scăzut al veniturilor.

Pentru copiii din comunitățile defavorizate, a avea acces la educaţie de calitate este un obiectiv mai greu de atins decât pentru ceilalți copii. Motivele sunt variate, de la sărăcie și lipsa celor necesare școlii până la lipsa unor programe care să ofere sprijin adaptat nevoilor fiecărui copil.

“Ajungem astfel să vorbim de sărăcie educațională, iar rezultatele ultimelor teste PISA arată că doar 8,8% din copiii români din mediile socio-economice precare reușesc să depășească dezavantajul și să performeze printre primii”, arată Organizația Salvați Copiii.

CASETĂ Rural vs urban

O analiză intermediară făcută de Salvați Copiii arată că din totalul copiilor și tinerilor beneficiari direcți ai programelor organizației, 80% provin din comunități rurale sau urbane mici, în condițiile în care datele la nivel național reflectă decalaje profunde în ceea privește accesul la educație al acestora față de copiii din mediul urban mare:

– procentul copiilor cu vârsta între 3-5 ani înscriși în învățământul preșcolar este de 75,9% în mediul rural și 86,2% în mediul urban;

– rata de părăsire timpurie a școlii este de 26,6% în zonele rurale, 17,4% în orașe mici și suburbii și scade la 6,2% în municipii;

– în ceea ce privește rezultatele la evaluările naționale, 37,5% dintre elevii de clasa a VIII-a din mediul rural au avut rezultate slabe (sub nota minimă 5), comparativ cu 15% în școlile urbane.

Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală care apără și promovează drepturile copilului în România din 1990.

Salvați Copiii România a fost un deschizător de drumuri în ceea ce privește asigurarea drepturilor pentru cei mai vulnerabili copii. Astfel, a înființat primele servicii de prevenire a abandonului copilului, de susținere în sistem familial a copiilor abandonați cu HIV/SIDA, de îmbunătățire a calității vieții în casele de copii, de protecție a copiilor străzii, de suport pentru copiii victime ale abuzului sexual sau ale traficului de ființe umane.

Din 1998, Salvați Copiii România este membru deplin al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului, care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Reper Media în cadrul proiectului “Cohesion Policy Booster in Romania – Closer to Citizens”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

Articolul precedentEducație SMART în școlile din Bradu. Cum îi convinge primarul Dan Stroe pe elevi să nu mai migreze spre Pitești
Articolul următorEDITORIAL: Luminița de la capătul seringii