Acasă Fără categorie Lucrări executate de SC HCB Construct Investment SRL Bradu. Activități permanente și...

Lucrări executate de SC HCB Construct Investment SRL Bradu. Activități permanente și sezoniere

349
0

Înființată în 2009, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local Bradu, SC HCB Construct Investment SRL Bradu este o societate comercială cu răspundere limitată, care are ca principal obiect de activitate lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești (cod CAEN 8130).

Obiectivele permanente sau sezoniere ale societății comerciale:

 • Întreținerea albiilor pârâurilor din comună – îndepărtarea vegetației specifice crescute în albia pârâurilor, strângerea gunoaielor, decolmatare, săpături manuale și mecanice;
 • Lucrări de renovare/demolare a construcțiilor dezactivate din domeniul privat al comunei – renocare/demolare propriu-zisă, recuperarea materialelor refolosibile și transportarea acestora către locuri special amenajate, igienizarea și pregătirea terenurilor în vederea redării unei noi destinații;
 • Lucrări de curățire a șanțurilor – tăierea buruienilor de pe marginea șanțurilor;
 • Lucrări de curățenie generală și întreținere – strângerea gunoaielor de pe domeniul public al comunei, curățirea șanțurilor, întreținerea trotuarelor și acostamentului, întreținerea sistemului de iluminat public;
 • Lucrări de întreținere a acostamentului de pe marginea drumurilor județene și comunale – îndepărtarea mâlulului și a altor reziduri rămase în aceste zone că urmare a scurgerii apelor rezultate din precipitații sau revărsări ale pârâurilor;
 • Lucrări de întreținere în incinta curților instituțiilor publice din comună – îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, a gunoaielor, întreținerea căilor de acces, repararea gardurilor, întreținerea monumentelor;
 • Lucrări de întreținere de-a lungul drumurilor – văruirea podurilor și podețelor, a copacilor de-a lungul drumurilor;
 • Lucrări de întreținere a spațiilor verzi din comună – plantare de flori și arbuști ornamentali, udarea florilor, îndepărtarea buruienilor;
 • Lucrări de întreținere în cimitirele din comună – îndepărtarea mărăcinișurilor, a resturilor vegetale, a tufișurilor, tăierea copacilor și crengilor uscate;
 • Întreținerea în sezonul rece a drumurilor comunale, străduțelor și trotuarelor – îndepărtarea gheții și zăpezii prin mijloace mecanice și manuale, împrăștierea materialelor antiderapante unde și când este cazul;
 • Alte activități de interes și utilitate publică – diferite activități de întreținere și reparații ocazionate de producerea unor fenomene naturale (ploi torențiale, vânt puternic, cutremur, inundații etc).